Blauwald – Ogrody | OFERTA
10
page-template-default,page,page-id-10,ajax_fade,page_not_loaded,

OFERTA

BLAUWALD OGRODY specjalizuje się w zadaniach związanych z dziedziną architektury krajobrazu.

W zakresie:

 • projekty ogrodów, zieleni osiedlowej, zieleni przy siedzibach firm oraz terenów zieleni publicznej,
 • kompleksowe projektowanie zabytkowych założeń parkowych
  (projekt rewitalizacji),
 • projektowanie lapidarium (rewitalizacja zabytkowych cmentarzy),
 • projektowanie boisk rekreacyjnych oraz palców zabaw,
 • projektowania drenaży oraz systemów nawadniania,
 • projektowanie i aranżacja małej architektury ogrodowej,
 • aranżacja ogrodów i innych terenów zieleni,
 • pielęgnacja ogrodów, zieleni osiedlowej,
 • wykonywanie ścieżek ogrodowych z bruku,
 • inwentaryzacje dendrologiczne oraz innej zieleni,
 • ekspertyzy dendrologiczne, wnioski na usunięcie drzew,
 • doradztwo i nadzór autorski,
 • projektowanie ścieżek edukacyjnych,
 • projektowanie roślinności przy obiektach militarnych,
 • doradztwo związane z problematyką ochrony przyrody,
 • opieka nad nagrobkami.